Het afgelopen augustus en september heeft Hollandia archeologen in opdracht van Hoogheemraadschap¬†Noordhollands Noorderkwartier (NHNK) een archeologische onderzoek afgerond op het terrein van het voormalig ‘vliegveld Bergen’.

Het vliegveld, dat is aangebouwd in 1937 en operationeel was van 1939 tot 1944, is al in 2013 onderzocht. In het zuidelijke deel, aan de Berger ringsloot, zijn toentertijd enkele betonnen funderingen aangetroffen. Het afgelopen veldonderzoek heeft getracht deze structuren bloot te leggen, uit te breiden en te waarderen. Het onderzoeksgebied is in het zuidelijke deel van het terrein uitgevoerd.

Tijdens het proefsleufonderzoek zijn diverse (mogelijke) structuren aangetroffen. Er
zijn verschillende paalconcentraties aangetroffen waarvoor er nog geen duidelijke
datering is aan te wijzen. Mogelijk zijn dit de boerderijen uit de nieuwe tijd, structuren
gerelateerd aan deze boerderijen of obstructies geplaatst in 1944.

Ook zijn enkele betonnen funderingen van mogelijke radio loodsen/opstelterreinen aangetroffen, evenals een ronde fundering van een radiomast. Verder zijn uit de sloot camouflagenetten geborgen. Op oude (historische)kaarten van het vliegveld waren een aantal van deze structuren nog niet bekend.