Projecten

Monnickendam – Noordeinde 80-86

Monnickendam – Noordeinde 80-86

In juli 2023 heeft Hollandia Archeologen een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opeenvolgende opgraving uitgevoerd ter hoogte van Noordeinde 80-86 in Monnickendam. In totaal zijn zeven werkputten aangelegd en is een groot deel van het terrein tot een beperkte...

Lees meer
Heemskerk – Baggerwerkzaamheden Landgoed Marquette

Heemskerk – Baggerwerkzaamheden Landgoed Marquette

In september en oktober 2022 heeft Hollandia Archeologen de baggerwerkzaamheden op landgoed Marquette in Heemskerk archeologisch begeleid. In de 13e eeuw (vermoedelijk rond 1249) werd op het huidige kasteelterrein een ronde burcht en voorburcht gebouwd die diende als...

Lees meer
HEILOO – RAADHUISWEG

HEILOO – RAADHUISWEG

In januari 2023 heeft Hollandia archeologen eerst een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het perceel Raadhuisweg 10-11 direct ten zuiden van het Witte Kerkje, gevolgd door een archeologische opgraving van de gedeelten binnen dit perceel die door de...

Lees meer
BERGEN – VLIEGVELD BERGEN

BERGEN – VLIEGVELD BERGEN

Het afgelopen augustus en september heeft Hollandia archeologen in opdracht van Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (NHNK) een archeologische onderzoek afgerond op het terrein van het voormalig 'vliegveld Bergen'. Het vliegveld, dat is aangebouwd in 1937...

Lees meer
Opperdoes – een palenkrans uit de bronstijd

Opperdoes – een palenkrans uit de bronstijd

In Opperdoes heeft Hollandia in mei 2022 een archeologisch proefsleuvenonderzoek afgerond met een aantal spectaculaire bevindingen. Het terrein is al eens grondig onderzocht in 2010 en ligt naast een gebied waar de ROB eerder ook een grootschalige opgraving heeft...

Lees meer
Laagland ‘Pieter graaft door’ 9&10

Laagland ‘Pieter graaft door’ 9&10

Archeoloog Pieter Floore uit de Rijp is een groot deel van zijn leven in dit gebied actief.  Hij weet daarom veel over de geschiedenis van Laag Holland en kan er bovendien goed over vertellen. Laag Holland is een door mensenhanden gemaakt landschap. Het is het...

Lees meer
Laagland ‘Pieter graaft door’ 6-8

Laagland ‘Pieter graaft door’ 6-8

Archeoloog Pieter Floore uit de Rijp is een groot deel van zijn leven in dit gebied actief.  Hij weet daarom veel over de geschiedenis van Laag Holland en kan er bovendien goed over vertellen. Laag Holland is een door mensenhanden gemaakt landschap. Het is het...

Lees meer
Laagland ‘Pieter graaft door’ 3-5

Laagland ‘Pieter graaft door’ 3-5

Archeoloog Pieter Floore uit de Rijp is een groot deel van zijn leven in dit gebied actief.  Hij weet daarom veel over de geschiedenis van Laag Holland en kan er bovendien goed over vertellen. Laag Holland is een door mensenhanden gemaakt landschap. Het is het...

Lees meer
Laagland ‘Pieter graaft door’ 1&2

Laagland ‘Pieter graaft door’ 1&2

Archeoloog Pieter Floore uit de Rijp is een groot deel van zijn leven in dit gebied actief.  Hij weet daarom veel over de geschiedenis van Laag Holland en kan er bovendien goed over vertellen. Laag Holland is een door mensenhanden gemaakt landschap. Het is het...

Lees meer
WILHELMINASLUIS – DEEL 3

WILHELMINASLUIS – DEEL 3

In deel 3 over de baggerwerkzaamheden bij de Wilheminasluis in Zaandam staan een aantal bijzondere vondsten centraal met uitleg van gemeentelijk archeoloog Piet Kleij. Na 1,5 jaar uitsplitsen en zeefwerkzaamheden zijn zo'n 400.000 grote- en kleine fragmenten...

Lees meer
HEILOO – MIDDENDUIN

HEILOO – MIDDENDUIN

Heiloo - Middenduin Paddenpoelen  In 2017 heeft Hollandia een archeologisch begeleiding uitgevoerd in Heiloo. Het uitgraven van twee paddenpoelen op het terrein Middenduin in de nieuwe wijk Zuiderloo toon de rijkdom van het bodemarchief in Heiloo nog eens aan. Het...

Lees meer
HEILOO – KROMMELAAN/ZANDBERGEN

HEILOO – KROMMELAAN/ZANDBERGEN

Aan de Krommelaan is in juli 2021  een klein perceel opgegraven waar mogelijk bewoningssporen uit de (late) Bronstijd en de ijzertijd/Romeinse tijd zich bevinden. Aan de straatzijde is een zeer brede greppel aangetroffen met enkele kuilen. Hieronder is een tweede vlak...

Lees meer