Monnickendam – Noordeinde 80-86

In juli 2023 heeft Hollandia Archeologen een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opeenvolgende opgraving uitgevoerd ter hoogte van Noordeinde 80-86 in Monnickendam. In totaal zijn zeven werkputten aangelegd en is een groot deel van het terrein tot een beperkte...

Heemskerk – Baggerwerkzaamheden Landgoed Marquette

In september en oktober 2022 heeft Hollandia Archeologen de baggerwerkzaamheden op landgoed Marquette in Heemskerk archeologisch begeleid. In de 13e eeuw (vermoedelijk rond 1249) werd op het huidige kasteelterrein een ronde burcht en voorburcht gebouwd die diende als...

HEILOO – RAADHUISWEG

In januari 2023 heeft Hollandia archeologen eerst een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het perceel Raadhuisweg 10-11 direct ten zuiden van het Witte Kerkje, gevolgd door een archeologische opgraving van de gedeelten binnen dit perceel die door de...

BERGEN – VLIEGVELD BERGEN

Het afgelopen augustus en september heeft Hollandia archeologen in opdracht van Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (NHNK) een archeologische onderzoek afgerond op het terrein van het voormalig ‘vliegveld Bergen’. Het vliegveld, dat is...

Opperdoes – een palenkrans uit de bronstijd

In Opperdoes heeft Hollandia in mei 2022 een archeologisch proefsleuvenonderzoek afgerond met een aantal spectaculaire bevindingen. Het terrein is al eens grondig onderzocht in 2010 en ligt naast een gebied waar de ROB eerder ook een grootschalige opgraving heeft...