Het afgelopen voorjaar heeft Hollandia een archeologische opgraving uitgevoerd op het voormalige Korsnas-terrein aan de Baandervesting in Edam. Daar hebben wij meerdere pakhuizen en woningen aangetroffen uit de 17de en 18de eeuw aan ’t Marken met tal van archeologische sporen en vondsten. Meerdere funderingen en vloeren zijn blootgelegd en zijn goed bewaard gebleven omdat de sporen verscholen waren onder betonnen vloeren van enkele recentelijk gesloopte loodsen. Verder is het oude straatniveau rondom deze huizen vrijgelegd, onaangetast met goot en sierkeien. De archeologische resten hebben de tijd (ruim 200 jaar) doorstaan en ligt het erbij zoals het er waarschijnlijk toen ook heeft bijgelegen. Hieronder een aantal mooie foto’s en video met drone beelden van de opgravingslocatie!