Aan de Krommelaan is in juli 2021  een klein perceel opgegraven waar mogelijk bewoningssporen uit de (late) Bronstijd en de ijzertijd/Romeinse tijd zich bevinden. Aan de straatzijde is een zeer brede greppel aangetroffen met enkele kuilen. Hieronder is een tweede vlak opengetrokken met duidelijke eergetouwkrassen. Daarnaast is er ook aardewerk en dierlijk bot gevonden.

Hieronder is zelfs een mogelijke bronstijdboederij vrijgelegd! Naast de archeologische sporen zijn tal van artefacten verzameld, waaronder 6 vuursteenfragmenten, een bewerkt stuk schouderblad (een bobbelkam), een bronzen kraal en een fragment feloranje barnsteen.Dat was voor ons ook een nieuwe ontdekking.
Wij waren in ieder geval blij dat het archeologisch onderzoek nieuwe inzichten en veel resultaten met zich heeft meegebracht. Zo is er weer een nieuw puzzelstukje toegevoegd aan de bewoningsgeschiedenis van Heiloo.