In de uitbreidingsfase van de opgraving langs de Lagelaan in Heiloo is een groot stuk ongeroerde bodem aangesneden. Op dit stuk van het terrein zijn resten van een 13-14de eeuwse nederzetting aangetroffen met tal van sloten en greppels en paalkuilen. Verder zijn er verschillende soorten waterputten vrijgelegd, waaronder een stenen put, een tonput van houten duigen en hoepels en een plaggenput. Onderop de stenen put is een intact wagenwiel tevoorschijn gekomen! In totaal zijn 15 waterputten blootgelegd.

Enkele interessante vondsten die zijn gedaan is 13de/14de eeuws aardewerk uit in één van de putten, een spinklosje en ook helemaal onderin het klei en veen een bijna compleet leren kinderschoentje (maat 19). De grootte van het schoentje doet vermoeden dat het kindje pas net kon lopen (1,5-2 jaar). Uiteindelijk zijn de meeste archeologische sporen aangetroffen in het deel wat nog niet helemaal uitgeveend was.
Hieronder een aantal foto’s van de vondsten die zijn gedaan en een dronevideo gemaakt door Patrick Pijlman!