Het laatste deel van de opgraving Lagelaan in Heiloo is in juni 2021 opgegraven en betrof het laatste deel van de middeleeuwse nederzetting die was aangetroffen. In dit deel van het onderzoeksgebied zijn  greppels, kuilen en meer waterputten tevoorschijn gekomen.

De mooiste sporen in het vlak zijn echter 4 á 5 kringgreppels van mogelijke hooimijten langs de Lagelaan. Deze vorm van ’tijdelijke’ hooiopslag en kwamen vaak voor naast een nederzetting of wegen. Aan de hand van de archeologische resten is er vanaf de 12de eeuw, en vermoedelijk tot in de 15de eeuw, gewoond, geakkerd, vee gehouden en turf gestoken in dit onderzoeksgebied.

Een interessante vondst was er een onderdeel van een voetploeg. De voet, die gemaakt is van hout, is afgebroken met de voorsteun verzameld. Andere resten van de ploeg zijn helaas niet gevonden. Deze voetploeg is vanaf de (late)middeleeuwen tot ver in de 19de eeuw gebruikt. Een andere topvondst is een afgebroken houten steel van een kogelpot bakpan (13-14de eeuw). De houten steel was rond op het uiteinde maar vierkant aan het begin zodat die goed stevig vast zat aan de bakpan. Hieronder een aantal foto’s van deze topvondsten en archeologische sporen evenals een klein item van BEATFM Heiloo die op de laatste dag langs kwam bij de opgraving. 

tekening hooimijt ©https://www.raap.nl/pages/boerderijverleden_november.html