In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 heeft Hollandia een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd aan de Lagerstraat in IJmuiden. Tijdens het veldwerk zijn een aantal spectaculaire vondsten gedaan. Naast een mogelijke boerderij structuur zijn akkerlagen, greppels en meer dan 500 aardewerkscherven verzameld die zijn te dateren vanaf 2-3de eeuw. De keerploegsporen zijn ouder en kunnen vanaf de Midden-IJzertijd (500-250 v. Chr.) en Late IJzertijd (250 v. Chr – 12 n. Chr) stammen. Op bepaalde plekken is het een wirwar van greppeltjes en paalkuilen.

Verder zijn twee zeldzame pottenstapels aangetroffen en in zijn geheel verzameld. Een vergelijkbare pottenstappel is begin jaren ’70 gevonden aan de Cieweg in Castricum. Deze bodemloze potten (4-5 stuks) dienden waarschijnlijk als (water)put. Een andere mysterieuze vondst betrof een ingegraven inheemse pot (hoge schouder, smalle voet).  Deze pot was tot de rand gevuld met een kenmerkende kleur aarde (oker-achtig). Mogelijk dat deze vondst een rituele betekenis had.

In ieder geval was de opgraving aan de Lagerstraat een toevalstreffer qua hoeveelheid archeologische sporen en vondsten. Hieronder nog een aantal foto’s van de pottenstappels en een video met de wethouder van Velsen en Jan de Koning over wat  deze nieuwe ontdekkeningen voor betekenis hebben voor het de geschiedenis van IJmuiden.