Archeoloog Pieter Floore uit de Rijp is een groot deel van zijn leven in dit gebied actief. 

Hij weet daarom veel over de geschiedenis van Laag Holland en kan er bovendien goed over vertellen. Laag Holland is een door mensenhanden gemaakt landschap. Het is het resultaat van de eeuwenlange worsteling met een weerbarstige natuur. Het landschap waar we nu in wonen is het resultaat van het doorzettingsvermogen en de vindingrijkheid van onze voorouders.

‘Pieter graaft door Laag Holland’

In een eerder uitgezonden televisieprogramma van RTV Noord-Holland neemt archeoloog Pieter Floore uit de Rijp de kijkers mee langs verborgen sporen. Aan de orde komen onder andere de moeizame ontginning van het land, de permanente strijd tegen het water en de glorie van de Gouden Eeuw.

Met special dank aan Jos L.H. Charlie voor het aanleveren van de teksten en het openbaar maken van de afleveringen (geproducteerd door Los Amigos). Wij nodigen iedereen uit om de website te bekijken van de Schermerpolder. 

https://www.3hzn.nl/laag-holland/pieter-floore-graaft/

 

Aflevering 6: Religie

Religie bepaalde voor een groot gedeelte het gezicht van Laag Holland. Vanaf de toren in Ransdorp zijn de grote kerktorens van bijvoorbeeld Edam en Monnickendam te zien. Maar hoe komen die kleine dorpen aan die enorme kerken, die ook nog eens aan de rand van het dorp staan in plaats van er midden in?

En wat is er gebeurd met de kloosters die bij deze kerken hoorden?

Aflevering 7: Zeehavens

Zeehavens hebben alijd een belangrijke rol gespeeld in Laag Holland. De havens van Monnickendam en Edam waren belangrijk voor de handel met de omliggende landen. Veel mensen uit het achterand verdienden hun brood in de havens en hier ontstond een bloeiende industrie.
In deze aflevering bezoekt Pieter het Edams museum en onderzoekt de ontstaansgeschiedenis van de Edamse sluizen en toont de sporen van het maritieme verleden.

Aflevering 8: Het Oer-IJ

Zo’n 6000 jaar geleden woonden alle inwoners van Laag Holland aan het strand, op eilanden en duinen aan de kust. Het gebied zag er zo uit als de Waddenzee nu.
De Rijn stroomde toen dwars door Laag Holland en kwam bij Castricum uit in de Noordzee. Die tak van de Rijn staat bekend als het Oerij en is nog steeds terug te vinden in het landschap.