Tijdens de herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat heeft Hollandia archeologen diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd in 2015 en 2016. Hierbij is een schat aan informatie over het verleden in deze regio vastgelegd. Zo zijn er vondsten gedaan uit de late ijzertijd, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. De uitwerking van de opgravingen is in volle gang en zal binnenkort diverse archeologische rapportages opleveren.

De provincie Noord-Holland heeft intussen samen met Hollandia archeologen een brochure gemaakt over het archeologisch onderzoek bij de N241. Deze staat vol met boeiende verhalen en afbeeldingen van de vondsten die gedaan zijn. De brochure is te downloaden via de volgende link:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N241_Herinrichting_tussen_Schagen_en_Verlaat/Documenten/Brochure_archeologische_vondsten_N241.pdf

 

Het profiel bij de opgraving in Zijdewind, waarin diverse meeroeverafzettingen te herkennen zijn als een soort ‘spekkoek’.

Het archeologisch onderzoek aan de Haringsluizerweg.

Een waterput uit ca. 1550 aan de Provinciale Weg 5 in Zijdewind.