Voorbeeld Project

Beschrijving van het project: Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P),  december 2008. Tijdens dit onderzoek zijn goed geconserveerde archeologische resten uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Deze resten dateren uit de eerste ontginning...