In 2016 zijn bij de Slaperdijk in Bergen de resten van 4 Franse soldaten gevonden. Ze zijn gesneuveld tijdens de ‘Slag om Krabbedam’ op 10 september 1799. Doordat de skeletten vlak onder het oppervlak lagen en er in het verleden door schatgravers is gegraven, zijn veel skeletdelen verloren gegaan. Om toch meer te weten te komen over deze soldaten doet fysisch antropologe Constance van der Linden onderzoek naar de botten. Uit haar eerste bevindingen blijkt dat het om grote mannen gaat die zwaar fysiek werk verrichtten. To be continued!