WILHELMINASLUIS – DEEL 3

In deel 3 over de baggerwerkzaamheden bij de Wilheminasluis in Zaandam staan een aantal bijzondere vondsten centraal met uitleg van gemeentelijk archeoloog Piet Kleij. Na 1,5 jaar uitsplitsen en zeefwerkzaamheden zijn zo’n 400.000 grote- en kleine fragmenten...

HEILOO – MIDDENDUIN

Heiloo РMiddenduin Paddenpoelen  In 2017 heeft Hollandia een archeologisch begeleiding uitgevoerd in Heiloo. Het uitgraven van twee paddenpoelen op het terrein Middenduin in de nieuwe wijk Zuiderloo toon de rijkdom van het bodemarchief in Heiloo nog eens aan....

HEILOO – KROMMELAAN/ZANDBERGEN

Aan de Krommelaan is in juli 2021  een klein perceel opgegraven waar mogelijk bewoningssporen uit de (late) Bronstijd en de ijzertijd/Romeinse tijd zich bevinden. Aan de straatzijde is een zeer brede greppel aangetroffen met enkele kuilen. Hieronder is een tweede vlak...

HEILOO – LAGELAAN DEEL 3

Het laatste deel van de opgraving Lagelaan in Heiloo is in juni 2021 opgegraven en betrof het laatste deel van de middeleeuwse nederzetting die was aangetroffen. In dit deel van het onderzoeksgebied zijn  greppels, kuilen en meer waterputten tevoorschijn gekomen. De...

HEILOO – LAGELAAN DEEL 2

In de uitbreidingsfase van de opgraving langs de Lagelaan in Heiloo is een groot stuk ongeroerde bodem aangesneden. Op dit stuk van het terrein zijn resten van een 13-14de eeuwse nederzetting aangetroffen met tal van sloten en greppels en paalkuilen. Verder zijn er...

HEILOO – LAGELAAN deel 1

In 2018-2021 heeft Hollandia een aantal opgraven uitgevoerd langs de Lagelaan in Heiloo.Op deze locatie zijn resten van (laat)middeleeuwse nederzettingssporen zoals greppels, sloten en paalkuilen aangetroffen. Tijdens in de eerste veldwerkcampagne zijn meerdere...
UA-140610386-1