Projecten

HEILOO – LAGELAAN DEEL 3

HEILOO – LAGELAAN DEEL 3

Het laatste deel van de opgraving Lagelaan in Heiloo is in juni 2021 opgegraven en betrof het laatste deel van de middeleeuwse nederzetting die was aangetroffen. In dit deel van het onderzoeksgebied zijn  greppels, kuilen en meer waterputten tevoorschijn gekomen. De...

Lees meer
HEILOO – LAGELAAN DEEL 2

HEILOO – LAGELAAN DEEL 2

In de uitbreidingsfase van de opgraving langs de Lagelaan in Heiloo is een groot stuk ongeroerde bodem aangesneden. Op dit stuk van het terrein zijn resten van een 13-14de eeuwse nederzetting aangetroffen met tal van sloten en greppels en paalkuilen. Verder zijn er...

Lees meer
HEILOO – LAGELAAN deel 1

HEILOO – LAGELAAN deel 1

In 2018-2021 heeft Hollandia een aantal opgraven uitgevoerd langs de Lagelaan in Heiloo.Op deze locatie zijn resten van (laat)middeleeuwse nederzettingssporen zoals greppels, sloten en paalkuilen aangetroffen. Tijdens in de eerste veldwerkcampagne zijn meerdere...

Lees meer
HEILOO – BAZA TERREIN

HEILOO – BAZA TERREIN

In september 2020 heeft Hollandia een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd op 'Baza' terrein in Heiloo. Hier zijn bewoningssporen aangetroffen vanaf de bronstijd. Behalve dat hier sprake is van de randzone van een nederzetting uit de bronstijd...

Lees meer
GORINCHEM – BAGIJNENWALSTRAAT

GORINCHEM – BAGIJNENWALSTRAAT

Archeologische opgraving van de stadsmuur, kloostercomplex, standerdmolen, leerlooierij en woonhuizen aan de Bagijnenwalstraat/Lindeboom in Gorinchem, juni 2020. In juni 2020 heeft Hollandia archeologen de laatste fase van het archeologisch onderzoek aan de...

Lees meer
WORMERVEER – CELEBESSTRAAT

WORMERVEER – CELEBESSTRAAT

In 2019 en 2020 heeft Hollandia een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd aan de Celebesstraat. Hier zijn meerdere funderingen aangetroffen van  de Oliemolen 'De Ram' (1639-1874). Vanaf de zeventiende eeuw stond langs de dijk aaneengesloten...

Lees meer
Wilhelminasluis – Zaandam deel 2

Wilhelminasluis – Zaandam deel 2

In deel 2 over de baggerwerkzaamheden bij de Wilheminasluis in Zaandam staat gemeentelijk archeoloog Piet Kleij stil bij de bijzondere vondsten die zijn opgevist uit de blubber in de sluis. In totaal zijn zo'n 300.000 fragmenten aardewerk, glas, metaal, bot, leer en...

Lees meer
IJMUIDEN – LAGERSTRAAT

IJMUIDEN – LAGERSTRAAT

In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 heeft Hollandia een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd aan de Lagerstraat in IJmuiden. Tijdens het veldwerk zijn een aantal spectaculaire vondsten gedaan. Naast een mogelijke boerderij structuur zijn...

Lees meer
EDAM – BAANDERVESTING

EDAM – BAANDERVESTING

Het afgelopen voorjaar heeft Hollandia een archeologische opgraving uitgevoerd op het voormalige Korsnas-terrein aan de Baandervesting in Edam. Daar hebben wij meerdere pakhuizen en woningen aangetroffen uit de 17de en 18de eeuw aan 't Marken met tal van...

Lees meer
WILHELMINASLUIS – DEEL 1

WILHELMINASLUIS – DEEL 1

Bij het uitbaggeren van de Wilhelminasluis in Zaandam blijken schatten in de bodem te zitten. Archeoloog Pieter Floore mag die gaan uitgraven. De geschiedenis van de Zaandammers kom eruit tevoorschijn. Wat waren dat voor mensen?

Lees meer
N241 Schagen – Verlaat

N241 Schagen – Verlaat

Tijdens de herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat heeft Hollandia archeologen diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd in 2015 en 2016. Hierbij is een schat aan informatie over het verleden in deze regio vastgelegd. Zo zijn er...

Lees meer
Bergen – Slaperdijk

Bergen – Slaperdijk

Tijdens de 2de Coalitieoorlog tegen de Franse Republiek onder Napoleon Bonaparte veroverde een Engels-Russisch leger de kop van Noord-Holland. Twee weken na de invasie zetten Bataafse en Franse troepen een tegenaanval in. De Engelsen hadden stelling genomen achter de...

Lees meer